Η θεραπεία των Δέκα Λεπρών

Η θεραπεία των Δέκα Λεπρών

Η σημερινή ευαγγελική ιστορία είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα του πως τα σύμβολα της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκουν την ερμηνεία και εκπλήρωσή τους στο πρόσωπο του Χριστού. Κι ακόμα πως υπάρχει μια θαυμαστή ενότητα μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ο Κύριος δίνει […]

Εκκλησιαστική Περιουσία, Μισθοδοσία του Κλήρου και Ιεραποστολή

Εκκλησιαστική Περιουσία, Μισθοδοσία του Κλήρου και Ιεραποστολή

Στην Νοτιοανατολική Ασία, η Εκκλησία δεν έχει τίποτα και αγωνίζεται με ψίχουλα για να επιβιώσει και μερικοί στραβώνουν τα μούτρα τους όταν ζητάμε χρηματική υποστήριξη…

Λόγος Πανηγυρικός Ναυμαχία Σάμου 5 Αυγούστου 1824

Λόγος Πανηγυρικός Ναυμαχία Σάμου 5 Αυγούστου 1824

Τό ἐπ’ ἐμοί, ἐν ὅσω ζῶ καί ἀναπνέω καί σωφρονῶ, δέν θά παύσω, ἰδίως κατά τάς πανεκλάμπρους ταύτας ἡμέρας, νά ὑμνῶ μετά λατρείας τόν Χριστόν μου, νά περιγράφω μετ’ ἔρωτος τήν φύσιν καί νά ζωγραφῶ μετά στοργῆς τά γνήσια Ἑλληνικά ἔθη.

Διακονητές και όχι Δυνάστες

Διακονητές και όχι Δυνάστες

Μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας ο κάθε χριστιανός λαμβάνει χαρίσματα από το Πανάγιο Πνεύμα. Μερικοί νομίζουν ότι το χάρισμα είναι αποτέλεσμα της δικής τους «εργασίας», αμοιβή για τον «αγώνα» και «τά βάσανα» που υπέστησαν.

About Humility

About Humility

Abba Dorotheos said: “Once, when Abba Zosimas was talking about humility, one of the Sophist philosophers was there, listening to what he was saying. He wanted to learn exactly what he meant and he asked him, “Tell me, why do you consider yourself to be a sinner? Do you not know that you are a saint? Do you not know that you have virtues? Can you not see that you are practising the commandments? How can you believe that you are a sinner since you do all these things?”